You are here:

CN 1 Mùa Chay C: Đâu rồi tình yêu Thiên Chúa ?

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 


CN 1 Mùa Chay C: Đâu rồi tình yêu Thiên Chúa ?

Một lần nữa, ma quỷ lại dùng mọi thứ vinh quang thế gian, bắt đầu cũng là ‘miếng ăn”, tiếp theo là quyền uy danh vọng, và cuối cùng là sự hoài nghi và đi đến chối bỏ Thiên Chúa.

 

 

 

 

 

 

    SUY NIỆM TIN MỪNG      
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C
(Lc.4,1-13)
****

ĐÂU RỒI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ?
 


1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!" 4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." 8 Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. 11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."
13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.     

________________

1  Filled with the holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert 2 for forty days, to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over he was hungry. 3 The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." 4 Jesus answered him, "It is written, 'One does not live by bread alone.'" 5 Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. 6 The devil said to him, "I shall give to you all this power and their glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. 7 All this will be yours, if you worship me." 8 Jesus said to him in reply, "It is written: 'You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.'" 9  Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, 10 for it is written: 'He will command his angels concerning you, to guard you,' 11 and: 'With their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.'" 12 Jesus said to him in reply, "It also says, 'You shall not put the Lord, your God, to the test.'" 13  When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time.
______________

SUY NIỆM

ĐÂU RỒI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ?

Ma quỷ đối với nguyên tổ Adam - Eva

Trọng tâm của những cám dỗ của ma quỷ là tách rời con người khỏi tình yêu Thiên Chúa.

Lấy gì để có thể tách rời con người ra khỏi tình yêu Thiên Chúa ? – Chính dục vọng của con người.

Khi con người tách khỏi Tình yêu Thiên Chúa, con người sống với bản năng dục vọng thấp hèn của mình.

Bản năng dục vọng của con người chỉ tốt đẹp khi con người vẫn còn mang “hình ảnh Thiên Chúa” – còn thuộc về Thiên Chúa, còn là con cái Chúa. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. (St.1,27)

Nếu con người khác đi, nghĩa là khi con người đã tách rời khỏi tình yêu Thiên Chúa, bản năng dục vọng của con người bùng dậy, nó đánh đổ tất cả, bản thân và đồng loại.

Hơn ai hết, ma quỷ hiểu rõ điều đó. Ma quỷ có trong tay “mọi vinh quang thế gian” theo nghĩa hưởng thụ đen tối - Chứ thật ra tất cả là của Chúa - Satan đã hạ gục con người bằng cách hứa hẹn một chân trời bao la cho dục vọng con người thỏa chí hành động theo ý riêng mình, không còn ai kiềm chế, không còn lệ thuộc vào ai, không cần ai che chở, bảo vệ, sống tự do như ý, nếu bằng lòng ngoảnh mặt lại Thiên Chúa.

Mở đầu là miếng ăn, là “trái cấm”, tiếp theo là tự thấy mình thông minh thỏa thích hưởng thụ cuộc đời “chẳng chết chóc gì” trường sinh như “thần linh”, vậy thì có Thiên Chúa hay không đâu có ý nghĩa gì,  và, như thế, cuối cùng, là loại trừ Thiên Chúa.

Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu!Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác."Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân. (Stk.3,4-7).

Vì lòng người quá bé nhỏ, tham vọng con người quá lớn, tình yêu đối với Thiên Chúa quá nhạt nhòa, nguyên tổ nhân loại Adam và Eva đã không giữ được lòng trung thành với Thiên Chúa. Họ tự xóa bỏ hình ảnh con Thiên Chúa. Họ vong thân. Họ đã sa ngã.

Ma quỷ đối với Chúa Giê-su
 

Chúa Giê-su là Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng là người thật, hoàn toàn như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. “Thế mà anh em biết : Đức Giê-su đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi”. (1Ga.3,5).

Chính vì mang thân phận con người, Ngài cũng phải chịu ma quỷ cám dỗ. Nếu đối với con người, trọng tâm của ma quỷ là tách rời con người ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa, thì đối với Chúa Giê-su, điều ma quỷ nhắm tới là làm sao cho Chúa Giê-su đi ngược lại thánh ý Chúa Cha. Điều ấy cũng có nghĩa là Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa tan vỡ. Có như thế, thì chiến thắng ban đầu của ma quỷ đối với nguyên tổ Adam và Eva mới có thể tồn tại. Ta thấy rõ, mục đích của ma quỷ là tách lìa con người ra khỏi Thiên Chúa, còn Chúa Giê-su thì đem con người về Thiên Chúa. Thế nên, chuyện của ma quỷ phải ra sức cám dỗ Chúa Giê-su là chuyện “chẳng đặng đừng”. “Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ”. (Lc.4,13).    

Một lần nữa, ma quỷ lại dùng mọi thứ vinh quang thế gian, bắt đầu cũng là ‘miếng ăn”, tiếp theo là quyền uy danh vọng, và cuối cùng là sự hoài nghi và đi đến chối bỏ Thiên Chúa.

"Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!" (Lc.4,3).

"Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."(Lc.4,6-7).

"Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."(Lc.4,9-11).

Nhưng, không như nguyên tổ nhân loại Adam – Eva. Chúa Giê-su đã chiến thắng ma quỷ. Không chỉ cuộc chiến thắng mở đầu sứ mạng Đấng Cứu Thế của Ngài trong cơn thử thách trong hoang địa này, mà Ngài luôn đè bẹp mọi “thời cơ cám dỗ” (Lc.4,13) của ma quỷ, trên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng, trên đường thương khó, trên Thập Giá.  

"Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha". (Mt.26,39)

"Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" (Mt.27,45-47)

“Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.” (Lc 23:46)

Ma quỷ đối với con người khi đón nhận Ơn Cứu Độ
 

Khi con người đón nhận Ơn Cứu Độ là con người tìm “trở về với Thiên Chúa”.

Con đường trở về với Thiên Chúa không luôn luôn dễ dàng, không luôn luôn bằng phẳng. Đó là cuộc chiến đấu mãnh liệt vì ma quỷ không bao giờ ngủ yên. “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5,8-9a).

Chỉ với Đức Tin, con người mới chế ngự bản năng dục vọng của hình và sống hướng về Thiên Chúa, vươn lên, thăng hoa, và trở nên giống Thiên Chúa, là hình ảnh Thiên Chúa.

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt.5,48)

Cuộc đời vẫn còn đó biết bao đau khổ. Chính lòng ta hay đâu đó quanh ta vẫn còn những tiếng kêu đau thương nức nở đến xé lòng: “Chúa đâu rồi ?”- “Đâu rồi tình yêu Thiên Chúa ?”.

Trong những giọt lệ trào tràn như dòng suối chảy, tiếng đau thương nghe cũng rất quen trong thân phận  con người từ thuở nào như đang văng vẳng bên tay ta: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" (Mt.27,45-47).

Đâu rồi tình yêu Thiên Chúa ?

Đây là những giọt lệ hòa theo biển lệ cuộc đời:

Khi người cha nhận được giấy báo tin con trai ông, một cậu bé thông minh xuất sắc, đã chết trong một tai nạn đường sắt, ông liền quay sang vị linh mục và kêu lên tuyệt vọng:

- Xin Cha cho tôi biết Thiên Chúa ở đâu khi con trai tôi bị nạn ?

Một luồng ánh sáng soi dẫn vị linh mục, và ông trả lời:

- Này anh bạn, Thiên Chúa ở tại chỗ Ngài đang ở, khi con một của Ngài chịu chết treo trên Thập Giá.

PHÚT NGUYỆN CẦU

Lạy Chúa, cho con thắp lên ánh nến trong đêm tối
Từng giọt nến lăn tròn như giọt lệ hao mòn…
Cho hồn sáng lên trong đêm dài mùa sám hối,
Nghẹn ngào nghe tình Chúa ngập hồn con. Amen.

 

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

872220
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
80
1822
80
856398
47697
44001
872220

Your IP: 3.88.156.58
Server Time: 2019-05-26 00:43:43